Daftar Slot Gacor 2023

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

Situs Slot Pragmatic Gacor

TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG


1. Khái niệm

-Trách nhiệm kỷ luật lao động là một loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng đối với những người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ chịu một trong các hình thức kỷ luật.

-Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra.

2. Chủ thể áp dụng

-Trách nhiệm kỷ luật lao động thì chủ thể áp dụng sẽ là người sử dụng lao động

-Trách nhiệm vật chất thì chủ thể áp dụng là người lao động

3. Căn cứ áp dụng

-Trách nhiệm kỷ luật lao động sẽ áp dụng khi có các căn cứ: Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, có lỗi.

-Trách nhiệm vật chất sẽ áp dụng khi có các căn cứ sau xuất hiện: Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, có lỗi, có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại về tài sản.

4. Nguyên nhân áp dụng

-Trách nhiệm kỷ luật lao động sẽ áp dụng khi: Người lao động có hành vi vi phạm nội quy lao động do người sử dụng lao động đặt ra đến mức phải áp dụng kỷ luật lao động.

-Trách nhiệm vật chất sẽ áp dụng khi người lao động:

+Làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao; hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

+Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp.

5. Nguyên tắc áp dụng

- Nguyên tắc áp dụng của trách nhiệm kỷ luật lao động là:

+ Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý 01 hình thức kỷ luật.

+ Không xử lý đối với người lao động mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi.

+ Không xử lý kỷ luật đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền xác minh và kết luận vi phạm tội tham ô, trộm cắp, đánh bạc, sử dụng ma túy nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, công nghệ, sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; nghỉ thai sản, lao động nữ có thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

+ Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động khi xử lý kỷ luật.

+ Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công theo quy định của pháp luật.

-       Nguyên tắc áp dụng của trách nhiệm vật chất là:

+ Phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

+ Việc quy định bồi thường được trừ dần vào lương hàng tháng của người lao động.

6. Hình thức

-Hình thức của trách nhiệm kỷ luật lao động là: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức và sa thải.

-Hình thức của trách nhiệm vật chất là bồi thường thiệt hại vật chất bằng tiền mặt.

Liên hệ Luật sư: 0914. 500518

Luật sư luật lao động tư vấn.Xem những bài viết liên quan:

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Kinh tế phát triển, các quan hệ lao động cũng phát triển theo và vì thế tranh chấp lao động rất dễ xãy ra, vì lợi ích của các bên trong quan hệ lao động là đối lập. Tranh chấp lao động được thể hiện dưới dạng tranh chấp...


Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông thường khi phát sinh quan hệ lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo và thực hiện các thủ tục để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Chế độ bảo hiểm x&...


TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Khái niệm -Trách nhiệm kỷ luật lao động là một loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng đối với những người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ chịu một trong các hìn...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG: HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DI CHUYỂN TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, bạn thuộc trường người nước ngoài làm việc tại Việt Nam...


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb