HỎI ĐÁP


Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có những quyền gì?

Tạm giữ, tạm giam là một trong những biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Việc áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam m&agr...


 Thời hạn tạm giữ, tạm giam được quy định như thế nào?

Tạm giữ, tạm giam là một trong những biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Việc áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam m&agr...


Người bị tạm giam, tạm giữ là gì? Các trường hợp bị tạm giữ, tạm giam?

Tạm giữ, tạm giam là một trong những biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Việc áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam m&agr...


ÁN LỆ SỐ 72/2024/AL VỀ XÁC ĐỊNH DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP DI CHÚC KHÔNG THỂ HIỆN DIỆN TÍCH ĐẤT CỤ THỂ

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 20, 21, 23 tháng 02 năm 2024 và được công bố theo Quyết định số 119A/QĐ-CA ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chánh án T&ograve...


ÁN LỆ SỐ 71/2024/AL ​VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỚI LÝ DO SỰ VIỆC ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN VÀ KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỚI LÝ DO SỰ VIỆC ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN VÀ KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN Được Hội đồng Thẩm phán T&ograve...


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119A/QĐ-CA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm...


MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH, PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Như chúng ta đã biết, để thực hiện được việc áp dụng biện pháp bảo đảm, thực hiện kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án thì việc xác định, phân chia phần quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người phải thi h&agrave...


Cho người khác vay nặng lãi có khởi kiện đòi lại tiền được không?

Theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 thì trong giao dịch dân sự, cho vay với lãi suất quá 100%/năm được xem là hành vi có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Như vậy, dưới góc độ pháp luật thì lãi suất vượt q...


Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách

Án lệ số 70/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA ngày 01/10/2023 của Chánh án Tòa án nh&acir...


Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh

Án lệ số 69/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA ngày 01/10/2023 của Chánh án Tòa án nh&acir...


Án lệ số 68/2023/AL về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Án lệ số 68/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Chánh &aac...


ÁN LỆ SỐ 67/2023/AL Về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 và được công bố theo quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Chánh án Tòa án nh&acir...


Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán người”

Án lệ số 66/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Chánh &aac...


Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Mua bán người"

Án lệ số 65/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Chánh &aac...


Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội 'Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản'

Án lệ số 64/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Chánh &...


Nghị quyết có phải là văn bản pháp luật hay không?

Nghị quyết được hiểu là những văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định nào đó. Vậy, Nghị quyết có p...


07 ÁN LỆ MỚI NHẤT

Điều 2 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP, án lệ được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: - Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thí...


Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất mới nhất 2023

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, việc tặng cho bất động sản phải được lập thành hợp đồng công chứng, chứng thực. 1. Hợp đồng tặng cho nhà, đất có bắt buộc công chứng không? Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đa...


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thi...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ củ...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi cục Thi...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của C...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ. Thẩm quyền của Tòa án nhân d&aci...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Ch...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi...


Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng I, Mục Lục Khái niệm thi hành án dân sự Ý nghĩa và vai trò của thi hành án dân sự Thông tin liên hệ của Chi...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang. Thẩm quyền của Tòa án nh&aci...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Thẩm quyền của Tòa án...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu. Thẩm quyền của Tòa án nh&ac...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê. Thẩm quyền của Tòa án nh&acir...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Hải Châu. Thẩm quyền của Tòa án nhâ...


Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng Thông tin địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà. Thẩm quyền của Tòa án nhâ...


Án lệ số 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện

Án lệ số 63/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ch&aa...


Khi nào ra quyết định khởi tố vụ án hình sự?

Quyết định khởi tố vụ án hình sự là một trong những văn bản quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự. 1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự có nội dung gì? Quyết định khởi tố vụ án hình sự là một trong các văn...


Điều lệ của pháp nhân và trách nhiệm của pháp nhân

Pháp luật quy định điều lệ của pháp nhân cần có những nội dung gì? Luật sư tư vấn: Theo quy định tại Điều 77 của BLDS năm 2015 thì Điều lệ của pháp nhân cần có những nội dung sau: - Tên gọi của pháp nhân;...


Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại

Hỏi: Ông A là chủ doanh nghiệp tư nhân cho rằng sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân của ông có đủ tư cách pháp nhân để kinh doanh. Quan điểm về pháp nhân như vậy có đúng theo quy định pháp...


Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị được hiểu như thế nào? Theo Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 thì trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưở...


Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi pháp luật quy định ra sao?

Trả lời: Theo Điều 153 của Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi như sau: - Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạ...


Án lệ số 62/2023/AL1 về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con

Án lệ 62/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ch&aac...


Án lệ số 62/2023/AL1 về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con

Án lệ 62/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 của C...


Án lệ số 61/2023/AL về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên

Án lệ 61/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 của C...


Án lệ số 60/2023/AL về thời hạn trả thưởng xổ số kiến thiết

Án lệ số 60/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 củ...


Án lệ số 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “Giết người”

Án lệ số 59/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023...


Giải đáp Số: 02/TANDTC-PC V/v Giải đáp một số vướng mắc trong xét xử, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Qua công tác tổng kết thực tiễn xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc khi giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. Để bảo đảm áp dụng thống nhất ph...


Án lệ số 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 của Bộ luật Hình sự

Án lệ số 58/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023...


Luật sư tư vấn hành vi đánh đập, hành hạ con cái

Hỏi: Cháu năm nay 15 tuổi, bố cháu mất lâu cháu ở cùng chị và mẹ trong khoảng thời gian học cấp hai cháu có bị mẹ cháu đánh đập nhiều. Cháu sợ quá bỏ nhà đi, cháu đi được gần 1 năm thì hiện giờ đư...


Án lệ số 57/2023/AL về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội “Cướp giật tài sản”

Án lệ số 57/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ch&aa...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG

Luật sư Nguyễn Văn Quảng Đà Nẵng: Liên hệ Luật Sư Mệnh Vàng, Đà Nẵng. Các Luật sư giỏi, uy tín của Luật Sư Mệnh Vàng ở Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bạn tại thành phố...


Ly hôn, một bên trốn tránh hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, bên còn lại than trời mặc dù đã có phán quyết của Tòa án. Thì phải làm sao?

Luật sư tư vấn: Pháp luật có những quy định chế tài dân sự, hành chính, hình sự đối với người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng: Bộ luật Dân sự quy định: trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đ&oa...


THUÊ LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Luật sư tại Đà Nẵng: Liên hệ Công ty luật Sứ Mệnh Vàng tại Đà Nẵng, các Luật sư giỏi, uy tín tại Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bạn tại thành phố Đà Nẵng&nbs...


07 ÁN LỆ MỚI NHẤT

Ngày 24/2/2023, TAND TC đã có Quyết định số 39/QĐ-CA công bố 7 án lệ từ số 57 đến số 63; Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các &aacut...


Thời gian kháng cáo quyết định ly hôn thuận tình là bao lâu?

Câu hỏi: Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì ai có quyền yêu cầu ly hôn? Phạm Khánh Hòa (Nha Trang) Trả lời: Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, người có qu...


Ly hôn Khi chưa đủ tuổi kết hôn

Chúng em không đủ tuổi kết hôn nhưng nhờ người quen làm ở UB xã nên đăng ký kết hôn được. Nay em đã sinh cháu được 03 tháng. Gia đình nhà chồng sống ko ra gì, học xong lấy chồng nên em cũng khôn...


Thời hạn nộp tạm ứng án phí khi ly hôn là bao lâu?

Thời hạn nộp tạm ứng án phí khi ly hôn là bao lâu? Câu hỏi:      Thưa Luật sư, Hiện nay tôi có thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn từ Tòa án. Vậy Luật sư cho tôi hỏ...


Khai nhận di sản thừa kế di chúc

Chào Luật sư, Tôi tên Hồ Bình Minh, tôi có hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam. Vào năm 2020 cha mẹ tôi có lập di chúc tại văn phòng Công Chứng để lại cho tôi 2 căn nhà sau khi ông bà qua đời. Ch...


Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự

Tôi có một bản án dân sự mà 07 năm nay chưa thấy thi hành. Xin luật sư tư vấn về Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự và phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp th...


Ly hôn với vợ nhưng muốn giành quyền nuôi con dưới 36 tháng

Ly hôn với vợ nhưng muốn giành quyền nuôi con dưới 36 tháng Hỏi: Vợ chồng tôi cưới nhau và có 1 con chung nhưng trong thời gian sống vợ tôi hay ghen tuông vô cớ nói tôi ngoại tình trong khi tôi không c...


56 án lệ đã được công bố và áp dụng mới nhất

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 323/QĐ-CA năm 2022 công bố thêm 04 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, nâng tổng số án lệ được c&o...


Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả

Án lệ số 56/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022 và được công bố theo Quyết định 323/QĐ-CA ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chánh án T&ogr...


Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức

Án lệ số 55/2022/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022 và được công bố theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chánh án T&...


Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 27/02/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án hôn nhân gia đình “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” tại tỉnh Đắk Lắk gi...


Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật

Được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 07/9/ 2022 và được công bổ theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14/10/2022 của Chánh án TANDTC. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2021/HNGĐ-GĐT ngày 07/7/20...


Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất

Án lệ số 52/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân d&a...


Án lệ số 51/2021/AL về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

Án lệ số 51/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân d&a...


Án lệ số 50/2021/AL về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 481/2012/DS-GĐT ngày 25-9-2012 của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” tại tỉnh Thừa Thiên Huế giữa nguyên đơn l&a...


Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền

Án lệ số 49/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân d&a...


Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính”

  Án lệ số 48/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nh&a...


Phòng vệ chính đáng là gì? Như thế nào là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng?

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết...


Tội cố ý gây thương tích theo bộ luật hình sự năm 2015 thì mức phạt thế nào?

Thưa luật sư! Cho em hỏi: Dùng tay đánh vào mặt gây thương tích 21% thì bị kết tội như thế nào? Người này lúc đó đang say rượu. Em xin cảm ơn luật sư! Nguyễn Tấn (Đà Nẵng) Luật sư hình sự tư vấn: The...


Án lệ số 47/2021/AL về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại

Án lệ số 47/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân d&a...


Án lệ số 46/2021/AL về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “Dâm ô đối với trẻ em”

Án lệ số 46/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân d&a...


Án lệ số 45/2021/AL về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt”

Án lệ số 45/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân d&a...


Án lệ số 44/2021/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố

Án lệ số 44/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân d&a...


Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán

Án lệ số 43/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23/02/2021và được công bố theo Quyết định 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân...


Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài

Án lệ số 42/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23/02/2021và được công bố theo Quyết định 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân...


Làm sao để được quyền nuôi con khi ly hôn thuận tình?

Tôi muốn ly hôn người chồng không có ý chí, suốt ngày mải mê cờ bạc và tôi đã đề cập vấn đề này với chồng của mình, anh ấy đồng ý. Tuy nhiên, tôi muốn được nuôi cả hai cháu. Thưa...


ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL VỀ CHẤM DỨT HÔN NHÂN THỰC TẾ

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhâ...


Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế

Án lệ số 40/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23/02/2021 và được công bố theo Quyết định 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dâ...


Án lệ số 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra

Án lệ số 39/2020/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13/8/2020 và được công bố theo Quyết định 276/QĐ-CA ngày 02/10/2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật

Án lệ số 38/2020/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13/8/2020 và được công bố theo Quyết định 276/QĐ-CA ngày 02/10/2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


MUA BÁN ĐẤT CÓ HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG NHƯNG CHƯA SANG TÊN SỔ ĐỎ CÓ SAO KHÔNG?

Theo suy nghĩ của nhiều người, chỉ cần hợp đồng mua bán nhà đất có công chứng là đã có thể yên tâm mà không cần sang tên trên GCN. 1. Mua bán nhà đất theo quy định pháp luật Căn cứ tại kho...


Thời hạn sang tên sổ đỏ khi mua bán đất?

Hỏi: thời hạn để sang tên sổ đỏ là bao lâu và nếu chậm sang tên thì có bị xử phạt không? #Luật sư trả lời Sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất, bên mua đã trả đủ tiền cho bên bán, hai bên...


Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

Án lệ số 37/2020/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

Án lệ số 36/2020/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

Án lệ số 35/2020/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


NHẬU SAY ĐẬP PHÁ TÀI SẢN CỦA NHÀ HÀNG BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Rủ nhau đi nhậu. Quá chén. Cả bọn đập phá bàn ghế chén bát của nhà hàng nọ, trong đó có tôi.  Thiệt hại ước tính khoảng 2 đến 4 triệu đồng. Công an phường tạm giữ tôi từ khoảng 23 giờ tối, nh&agr...


Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay có hiệu lực hay không theo quy định pháp luật?

Hợp đồng mua bán đất viết tay là dạng hợp đồng được lập thành văn bản viết tay giữa bên chuyển quyền sử dụng đất (bên bán) và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (bên mua) với nội dung chuyển giao quyền sử dụng đất theo các điều kiện, n...


QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC LY HÔN

Thứ nhất, về thủ tục ly hôn Bạn sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ ly hôn, gồm có: + Đơn xin ly hôn  + Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có Sao y bản chính, của nguyên đơn và bị đơn). + Bản chính giấy chứng nhận kết h&ocir...


Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền nộp tiền để được nhận lại tài sản hay không?

Câu hỏi: Điều 7b Luật THADS năm 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo quy định của pháp luật về THADS, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có quyền nộp tiền để được nhận lại tài sản (...


Khi nào thi hành án?

Câu hỏi: Khoản 1, Điều 36 Luật THADS năm 2014 quy định:“Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Thời hạn ra quyết đị...


Sự chồng chéo trong qui định pháp luật về chưa có điều kiện thi hành án

Câu hỏi: Tại điểm c khoản 1 điều 44a Luật THADS năm 2014 qui định về một trong các trường hợp Cơ quan THADS ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án là: “Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi h&agrave...


Xác định thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để thi hành án như thế nào?

Câu hỏi: Tr­ường hợp đất đã chuyển như­ợng cho ng­ười khác từ trư­ớc khi có bản án, như­ng ngư­ời mua mới chỉ làm thủ tục hợp đồng chuyển như­ợng đã công chứng, như­ng chư­a làm thủ tục chuyển quyền sử...


Thế nào là vì lý do chính đáng mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định?

Câu hỏi: Tại điểm b, khoản 1, Điều 48 Luật THADS năm 2014 qui định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp “Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì...


Thi hành án ảnh h­ưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ng­ười thứ ba giải quyết ra sao?

Câu hỏi: Tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định “Đ­ương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc ng­ười đư­ợc thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân...


Chấp hành viên xác định, phân chia tài sản chung

Câu  hỏi:  Theo Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 thì Chấp hành viên không có quyền tự xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung, tuy nhiên tại đi...


Chủ tich UBND thành phố can thiệp sai quy định vào quá trình thi hành án thì giải quyết ra sao?

Câu hỏi: Chi cục thi hành án dân sự thành phố B tỉnh H tổ chức thi hành án phần án phí trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án nhân dân thành phố B liên quan đến vi...


Chủ động thi hành án như thế nào?

Câu hỏi: Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật THADS năm 2014 thì chấp hành viên được ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp“Thi hành...


Thi hành án ra sao khi diện tích đất không đủ diện tích tối thiểu cấp GCNQSDĐ?

Câu hỏi: Theo qui định tại Điều 110 Luật THADS năm 2014 quy định “... Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy CNQSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện phải thu hồi đất,...


Yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm

Câu hỏi: Khoản 2, Điều 48 Luật THADS năm 2014 qui định Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc...


Viện kiểm sát có quyền đề nghị hủy việc bán đấu giá được không?

 Câu hỏi: Người mua được tài sản bán đấu giá, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản; nhưng Luật THADS năm 2014 không qui định...


Ban hành quyết định THA mới theo nội dung của quyết định giám đốc thẩm hay sao?

Câu hỏi: Trong thời gian vừa qua có một số đơn vị lúng túng khi nhận được quyết định giám đốc thẩm có nội dung sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực đang thi h&agr...


Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Bảo hiểm xã hội, cơ quan Đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm trong thi hành án dân sự

Câu hỏi: Luật thi hành án dân sự đã qui định trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Bảo hiểm xã hội, cơ quan Đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm trong...


Tài sản đã hư hỏng hoặc tẩu tán làm sao thi hành án?

Câu hỏi: Trong thực tế thi hành án có nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện việc kê biên tài sản của Công ty, doanh nghiệp, tài sản đã thế chấp với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng, cụ thể:   &n...


Xác định thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất để thi hành án như thế nào?

Câu hỏi: Tr­ường hợp đất đã chuyển như­ợng cho ng­ười khác từ trư­ớc khi có bản án, như­ng ngư­ời mua mới chỉ làm thủ tục hợp đồng chuyển như­ợng đã công chứng, như­ng chư­a làm thủ tục chuyển quyền sử...


Người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản hoặc có tài sản duy nhất

Câu hỏi: Người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản hoặc có tài sản duy nhất có giá trị để thi hành án là khối tài sản chung vợ chồng, tài sản c...


Thi hành án trong khi người phải thi hành án không có hộ khẩu thường trú, không tạm trú và không có tài sản

 Câu hỏi: Tại một số địa phương lượng án chưa có điều kiện thi hành án còn tồn nhiều, trong đó chiếm không nhỏ các việc chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án do bản án...


Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức có liên quan?

Câu hỏi 30:  Điều 12 Luật THADS năm 2014 và Điều 28 Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức có liên quan. Hiện nay, Luật THADS cũng như các văn bản hướng dẫn lại không quy định tr...


Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Em đang rất bối rối, kính mong Luật sư giải đáp giúp em trường hợp sau: A được B gọi điện thoại nhờ mua ma túy về để B sử dụng. A đồng ý và dùng tiền của A để mua ma túy của một người không quen biết. Trong thời gian A mang số ma t&uacute...


TƯ VẤN TỘI VU KHỐNG

Làm thế nào để xác định dấu hiệu của tội vu khống người khác để tố cáo ra cơ quan chức năng, thưa Luật sư? Luật sư có thể trợ giúp, đồng hành cùng em tại các cơ quan tố tụng không? Hoàng Minh Luân (Ph&uacu...


Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và yêu cầu bồi thường

Hiện nay, người dùng Mạng xã hội rất phổ biến. Bí mật về đời tư, danh dự, nhân phẩm có thể bị bêu riếu tràn lan trên mạng xã hội. Bị người khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín trên mạng xã hội, l&...


TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Luật sư tư vấn: Về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, Điều 202 Bộ luật hình sự quy định: Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ  1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: KHÁNG CÁO ÁN CÓ NẶNG HƠN?

Vừa qua, cháu tôi bị TAND huyện xử phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa, vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị với Hội đồng xử án xử phạt cháu tôi từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo....


LUẬT SƯ HÌNH SỰ ĐÀ NẴNG: TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tôi cho một người bạn vay tiền (1.000.000.000 đồng) có giấy vay nợ, chồng chứng kiến nhưng không kí tên làm chứng vì là người quen. Giấy vay nợ có hẹn ngày trả, không thỏa thuận lãi suất, không tài sản thế c...


Có phải nộp thuế khi nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ông ngoại?

Hỏi: mẹ tôi đã mất hơn 10 năm. Nay, đã gần đất xa trời ông bà ngoại muốn cho tôi là cháu ngoại của ông bà một thửa đất rộng 1000 m2. Vậy tôi có phải nộp thuế không? Vì thửa đất có diện tích l...


BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM KHI NÀO CÓ HIỆU LỰC?

- Khoản 2, Điều 282 BLTTDS 2015 quy định Bản án Dân sự có hiệu lực pháp luật khi: Bản án sơ thẩm của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc những phần bản án sơ thẩm của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng c...


Tính chế độ thôi việc cho NLĐ từ thời điểm nào?

Ông Lê Văn Tới (tỉnh An Giang) hỏi: "Tôi làm việc cho chi nhánh của một doanh nghiệp nhà nước từ năm 1994. Năm 2012, công ty chuyển đổi chi nhánh thành công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm ch...


Hiệu lực đối kháng với người thứ ba là gì?

Bản chất của quy định này chính là đăng ký giao dịch bảo đảm có giá trị pháp lý đối với người thứ ba, được quy định tại Điều 323 BLDS năm 2005. Đến BLDS 2015, được thay bằng “hiệu lực đối kháng với người thứ ba” (khoản 1,2&nb...


LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: QUY TRÌNH TÁCH THỬA ĐẤT HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO?

Khái niệm cơ bản về tách thửa đất là gì?   Hiểu một cách đơn giản, hiện nay theo quy định quá trình tách thửa đất chính là quy trình mà ở đó bạn cùng với sự hỗ trợ, giám sát của...


CÁCH TÍNH THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Hỏi: xin Luật sư vui lòng cho biết cách tính thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự? Em chân thành cảm ơn Luật sư! Hoàng Lê  Nguyên (Sinh viên khoa Luật, ĐH Huế)  Luật sư dân sự trả lời:...


THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC QUY HOẠCH DỰ ÁN

Bố mẹ tôi đã già, sức khỏe yếu, có thửa đất có sổ đỏ trong diện quy hoạch dự án treo nhưng chưa có quyết định thu hồi. Xin hỏi: Bố mẹ tôi được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các con được không theo quy định ph&aacute...


VIỆT KIỀU CÓ ĐƯỢC ĐỨNG TÊN SỔ ĐỎ?

Thưa Luật sư ! Hiện nay tôi đang là Việt kiều có hai quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và Úc. Tôi dự định mua một mảnh đất ở đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi: tôi có thể được đứng tên trên giấy chứng...


THUẾ PHẢI NỘP KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM SANG ĐẤT Ở?

Hỏi: Tôi cần tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì mức thuế phải nộp là bao nhiêu? liennguyensunday@gmail.com (Đà Nẵng) Luật sư chuyên tư vấn đất đai trả lời: Cảm ơn bạn đã tín nh...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN CHO THUÊ ĐẤT

Tóm tắt câu hỏi Tôi muốn thuê đất tại nơi tôi đang cư trú để làm mặt bằng kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi, UBND phường có thẩm quyền cho tôi thuê đất hay không?  Và thời hạn thuê được bao lâu? Cảm ơ...


LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: TÁCH THỬA ĐẤT Ở KHÔNG ĐỦ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU TÁCH THỬA

Xin kính chào luật sư, em muốn nhờ luật sư tư vấn cho em vấn đề sau: Gia đình em có mua một thửa đất gồm 65 m2 đất ở và 80 m2 đất nông nghiệp từ một hộ gia đình khác có thửa đất có diện tích 389 m2.  Đi t...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: THỪA KẾ CỔ PHẦN

Cha tôi là cổ đông sáng lập nắm giữ 35% cổ phần phổ thông của một công ty cổ phần gồm có 04 thành viên sáng lập tại Việt Nam, thành lập năm 2009. Đầu năm 2013 bố tôi mất, không để lại di chúc, số cổ phần của b...


LUẬT SƯ HÌNH SỰ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: Tết - đánh bài cho vui có bị công an " sờ gáy " không?

 Trong thời gian Tết, Luật sư nhận được rất nhiều câu hỏi xin tư vấn về việc đánh bài cho vui: Đánh bài tiến lên, chơi bài ù với số tiền ít ít cho vui có bị sao không?  Đánh bạc bao nhiêu tiề...


TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA LUẬT SƯ DÂN SỰ ĐÀ NẴNG: Nộp thuế thu nhập khi bán nhà đất thừa kế?

Bán đất thừa kế có phải nộp thuế thu nhập? Tôi nhận thừa kế là đất và nhà, nay muốn bán. Xin hỏi, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?   Điều 4 Luật Thuế thu nhập quy định người có duy nhất một...


TƯ VẤN LUẬT CỦA LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG: Lái xe và chủ xe, ai là người bồi thường thiêt hại cho người bị nạn?

Xin hỏi: Công ty tôi hoạt động trong ngành logistic. Tôi có 10 xe ô tô tải, chuyên chở hàng hoá phân phối cho công ty, xe có đầy đủ các loại giấy tờ, tôi đã thuê 10 nhân viên l&aa...


Vay ngân hàng bằng thế chấp cổ phần được không?

Câu hỏi: Công ty cổ phần chúng tôi đang muốn tiếp cận một khoản vay của một tổ chức tín dụng khác ở nước ngoài. Công ty không có tài sản cố định để thế chấp. Xin hỏi Luật sư chúng tôi có thể thế chấp cổ phần...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA PHÁP NHÂN

Kính thưa Luật sư, Công ty luật Sứ Mệnh Vàng. Công ty em thành lập từ năm 2007 đến nay với 7 cổ đông sáng lập là các pháp nhân (công ty). Nay có 03 công ty muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho c&...


GÓP VỐN BẰNG TIỀN MẶT HAY CHUYỂN KHOẢN?

Kế toán Công ty CP phần mềm truyền thông quốc tế hỏi: Công ty em đang có vốn điều lệ là 500 triệu giờ muốn nâng vốn điều lệ lên thành 10 tỷ có cần phải nộp 10 tỷ vào tài khoản ngân hàng không ạ?&rd...


XỬ PHẠT VI PHẠM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Hỏi:Hiện nay có một số loại thực phẩm bị phát hiện sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng. Xin Luật sư cho biết: Quy định p...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kính thưa luật sư, cho em hỏi là khi hết hạn hợp đồng người lao động có cần báo trước cho người sử dụng lao động hay không? trường hợp của em là khi hết hạn hợp đồng mà người lao động không muốn kí tiếp hợp đồng, thì có...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG: DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA ĐẤT HOẶC THUÊ ĐẤT NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP

Chào Luật sư doanh nghiệp Đà Nẵng, Chúng tôi là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Định. Nay doanh nghiệp của chúng tôi muốn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất cơ khí. Xin gửi kèm:  1. &nbsp...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: Những lưu ý liên quan đến hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đưa ra nhiều quan điểm, đường lối, chính sách nhằm tăng cường giao lưu dân sự, thương mại quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao côn...


LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Theo điều 13, Luật doanh nghiệp 2014, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên...


LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Tôi có kinh doanh một hàng ăn nhỏ. Vừa qua đội tuần tra trật tự xã hội có kiểm tra quán tôi và hỏi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng tôi không có và bị lập biên bản chờ ngày giải quyết. Luật sư...


CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN, HỖ TRỢ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT SỨ MỆNH VÀNG

 Hình thức tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý của Công ty luật Sứ Mệnh Vàng: - Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty luật Sứ Mệnh Vàng -11 Tân An 2, Hải Châu, Đà Nẵng; hoặc trụ sở của Khách hàng (Doanh nghiệp)  - Tư v...


TƯ VẤN LUẬT CỦA LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 Câu hỏi: Xin Luật sư cho biết: Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài là như thế nào? - Trần Thức, Hoài Nhơn, Bình Định. Trả lời: Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và lộ tr&igr...


TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG: KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Xin hỏi Luật sư: Nhà đầu tư nước ngoài có được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để kinh doanh dịch vụ quảng cáo hay không? Luật sư trả lời: Theo cam kết gia nhập WTO mà Việt Nam đã ký kết th&igra...


LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 Việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là một trong những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể sử dụng để chống lại hành vi vi phạm nhãn hiệu. Vậy, pháp luật quy định xử lý trường h...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG: Các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014

1, Đăng ký doanh nghiệp có một số điểm mới đáng chú ý như sau: - Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu ng...


Ly hôn thuận tình, một bên vắng mặt có được không?

Thưa Luật sư, Hai vợ chồng tôi đang muốn làm thủ tục ly hôn thuận tình nhưng một bên lại không muốn đến Tòa án thì có thể giải quyết ly hôn được không? Xin chân thành cảm ơn Luật sư! Lê Hoàn...


NGOẠI TÌNH VÀ CHẾ TÀI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Căn cứ pháp lý: Luật hôn nhân và gia đình 2014 Bộ luật hình sự 2015 Nghị định 110/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 67/2015 /NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành c...


THỦ TỤC XIN & CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Luật sư trả lời: Cảm ơn em đã tín nhiệm chọn công ty Luật Sứ Mệnh Vàng để gửi thư xin tư vấn. Luật sư trả lời em như sau: Căn cứ Mục III Chương III Nghị định 123/2015/NĐ quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng h&o...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG CHUYÊN LY HÔN TƯ VẤN: LY HÔN CON TRÊN 3 TUỔI AI ĐƯỢC QUYỀN NUÔI?

Quy định pháp luật về quyền nuôi con trên 3 tuổi Thông thường, ly hôn và tranh chấp là hai vấn đề xảy ra cùng một lúc. Bên cạnh việc tranh chấp tài sản thì việc giành quyền trực tiếp nuôi con là vấn...


LUẬT SƯ LY HÔN ĐÀ NẴNG TƯ VẤN LUẬT: NHẬP KHẨU & CẮT KHẨU SAU LY HÔN

Hỏi: Cho tôi hỏi là sau khi ly hôn thì người vợ đã nhập khẩu vào nhà chồng trước đó có bắt buộc phải cắt khẩu về nhà mẹ đẻ hay không? Hay có thể vẫn để chung khẩu với nhà chồng cũ. Bùi Thị Hoà...


TƯ VẤN LUẬT CỦA LUẬT SƯ LY HÔN ĐÀ NẴNG: LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ly hôn chính là giải pháp cuối cùng mà các bên trong quan hệ hôn nhân lựa chọn khi không còn hạnh phúc. Khi bức tranh kinh tế thị trường có sự giao thoa sắc màu kinh tế giữa các quốc gia với nh...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG CHUYÊN LY HÔN TƯ VẤN LUẬT: Án phí tranh chấp cấp dưỡng nuôi con

Em nộp đơn khởi kiện về cấp dưỡng nuôi con. Tòa thụ lý. Sau đó, hai bên thỏa thuận được với nhau về mức cấp dưỡng nuôi con trước khi mở phiên tòa sơ thẩm thì người cấp dưỡng có phải chịu án phí dân sự sơ thẩm kh&oc...


TƯ VẤN LUẬT CỦA LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG: Chồng vay nợ cá độ bóng đá, vợ có nghĩa vụ phải trả không?

Hỏi: Ham mê banh bóng, cá độ chồng tôi nhiều lần cầm cà vẹt, xe cộ, vay nợ của người quen liên miên dẫn đến không còn khả năng trả nợ. Các khoản nợ này tôi không biết. Đỉnh điểm là họ kiện ra tòa. ...


LUẬT SƯ LY HÔN ĐÀ NẴNG TƯ VẤN LUẬT: Con ải con ai?

Chúng tôi còn rất trẻ, chồng 21, vợ 20. Yêu nhau say đắm và kết hôn được 02 năm nay, đã có một con chung 03 tuổi. Nhưng vì trẻ người non dạ, chúng tôi thường hay bất đồng ngôn ngữ có khi còn đánh đập...


LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN LUẬT: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN MANG THAI HỘ?

Việc cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực từ 15/3/2015. Vậy với những người có nhu cầu làm sao để được đăng kí mang thai hộ? Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) sẽ giải đáp những băn khoăn...


TƯ VẤN LUẬT CỦA LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG CHUYÊN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH: Kết hôn với người nước ngoài có làm thủ tục phỏng vấn không?

Anh ấy là người Canada. Chúng tôi yêu nhau và đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Có quá nhiều thủ tục phải tiến hành. Luật sư cho hỏi, chúng tôi có phải làm thủ tục phỏng vấn không, nội dung về...


LUẬT SƯ LY HÔN ĐÀ NẴNG TƯ VẤN LUẬT: Nhờ Toà án đứng đơn ly hôn được không?

Hỏi: Em người trong Nam, làm dâu ở Bắc Giang. Chồng và gia đình chồng liên tục bạo hành, doạ nạt, đánh đập em. Em muốn ly hôn. Em muốn bồng con ra ngoài ở vì không chịu nổi. Chồng em doạ giết nếu bế con đi. Vì gia đ&igra...


TƯ VẤN LUẬT CỦA LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG: BỔ SUNG TÊN CHA/MẸ VÀO GIẤY KHAI SINH CHO CON CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? QUY ĐỊNH Ở VĂN BẢN NÀO ?

Xin hỏi:   Tôi sinh con, đã đăng ký khai sinh ngoài giá thú, giờ kết hôn với người khác (không phải cha đẻ của cháu). Chồng tôi muốn nhận con, bổ sung tên ở phần cha của giấy khai sinh ch...


Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường

Án lệ số 34/2020/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

Án lệ số 33/2020/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL VỀ TRƯỜNG HỢP ĐẤT DO CÁ NHÂN KHAI PHÁ NHƯNG SAU ĐÓ XUẤT CẢNH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÃ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN THUÊ NHÀ, MUA NHÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 05-7-1994 CỦA CHÍNH PHỦ LÀ QUYỀN TÀI SẢN

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL VỀ HÀNH VI CỐ Ý ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CHÈN LÊN BỊ HẠI SAU KHI XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân d&acirc...


Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản"

Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018/HS-GĐT ngày 15-10-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo: Lê Xuân Q, sinh năm 1993. Bị cáo có hành...


Án lệ số 28/2019/AL về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhâ...


Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất

Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT ngày 16-7-2018 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định giải quyết Khiếu nại” tại tỉnh Trà Vinh giữa người khởi kiện l&ag...


Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

 Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân...


Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sảnThứ năm, 08/10/2020, 16:12 GMT+7 | Xem: 161

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


ÁN LỆ SỐ 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

   Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án...


ÁN LỆ SỐ 15/2017/AL VỀ CÔNG NHẬN THỎA THUẬN MIỆNG CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


ÁN LỆ SỐ 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


ÁN LỆ SỐ 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị huỷ bỏ.

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


ÁN LỆ SỐ 12/2017/AL VỀ XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC TRIỆU TẬP HỢP LỆ LẦN THỨ NHẤT SAU KHI TÒA ÁN ĐÃ HOÃN PHIÊN TÒA

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân d&acir...


ÁN LỆ SỐ11/2017/AL - CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ TRÊN ĐẤT CÓ TÀI SẢN KHÔNG THUỘC SỞ HỮU CỦA BÊN THẾ CHẤP.

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14  tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nh&aci...


TANDTC BAN HÀNH 06 ÁN LỆ TIẾP THEO: Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm áp dụng thống nhất PL trong xét xử.

Thực hiện Điều 21 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và &aac...


ÁN LỆ SỐ 10/2016/AL - QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính Án lệ số 10/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016...


ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL - XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT NỢ QUÁ HẠN & VIỆC TẢ LÃI TRÊN SỐ TIỀN PHẠT VI PHẠM, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI.

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại Án lệ số 09/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân d&a...


ÁN LỆ 08/2016/AL - XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

  Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm Án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân d&aci...


ÁN LỆ SỐ 07/2016/AL - CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ.

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7- 1991. Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố...


ÁN LỆ SỐ 06/2016/AL - TRANH CHẤP THỪA KẾ

   Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo QĐ số 220/QĐ-CA  ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nh&...


ÁN LỆ 05/2016/AL - TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhâ...


ÁN LỆ SỐ 04/2016/AL - TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dâ...


ÁN LỆ SỐ 03/2016/AL - LY HÔN

 Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân d&...


ÁN LỆ SỐ 2/2016/AL - TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhâ...


ÁN LỆ SỐ 1/2016/AL - GIẾT NGƯỜI

Án lệ số 01/2016/AL             Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo QĐ số 220/QĐ-CA ng&agra...


Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự?

 1. Các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ? * Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính (Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009), cụ thể như sau: 1. Tổ c...


LUẬT SƯ HÌNH SỰ ĐÀ NẴNG TƯ VẤN: UỐNG RƯỢU SAY, PHẠM TỘI CÓ BỊ TỘI HÌNH SỰ?

Uống rượu say rồi phạm tội có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?  Xin hỏi luật sư: Tôi uống rượu say không còn biết gì,trên đường lái xe máy về nhà tôi đã va phải một em gái và em bị thương t&...


ĐẦU THÚ KHÁC TỰ THÚ?

"Đầu thú" là biết mình phạm tội không thể trốn tránh được nên đến cơ quan có thẩm quyền trình diện. Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 81 ngày 10-6-2002 của TAND Tối cao về phân biệt việc áp dụng tình t...


QUYỀN BÀO CHỮA - QUYỀN HIẾN ĐỊNH

Quyền bào chữa là một trong những quyền cơ bản của công dân, một quyền hiến định được tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam đều ghi nhận. Khác với các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ hơ...


ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Theo quy định tại Điều 199, Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự: Trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa...


GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

 Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự, thì: Người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly h&o...


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb