Tạm ngừng thực hiện hợp đồng đúng luật


Quy định được tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào? Cách nhận biết hành vi vi phạm khi tạm dừng thực hiện hợp đồng trái luật và hậu quả của việc ngừng thực hiện hợp đồng.

Cách xác định hành vi vi phạm khi đối tác tạm ngừng thực hiện hợp đồng đã ký

Hợp đồng kinh tế đã ký kết được hiểu là các bên đã xác lập hợp đồng. Do đó khi đối tác đột ngột tạm ngừng/ ngừng thực hiện hợp đồng Quý vị hãy xác định ngay việc này có phát sinh hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng hay không? Đây là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mình.

✔ Hợp đồng chỉ phát sinh nghĩa vụ với các bên khi có hiệu lực, nên việc có hợp đồng và hợp đồng có giá trị pháp lý là hai vấn đề khác nhau. Hợp đồng có hiệu lực mới làm phát sinh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đối với các bên giao kết.

✔ Hợp đồng khi đã có hiệu lực thì cần xác định các điều khoản nào có giá trị buộc các bên thực hiện. Bởi điều khoản hợp đồng vô hiệu dù đã được giao kết cũng không phát sinh nghĩa vụ phải thực hiện. Nên khi đối tác không thực hiện một nghĩa vụ hợp đồng (Một dạng của dừng thực hiện hợp đồng) thì chúng ta cần kiểm tra thỏa thuận về phần công việc này có vô hiệu không?

✔ Khi đã xác định thỏa thuận theo hợp đồng không vô hiệu, lúc đó nếu việc dừng thực hiện hợp đồng của đối tác không hợp pháp thì đó là hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Trong giải quyết tranh chấp hợp đồng thì xác định hành vi vi phạm là nội dung quan trọng nhất. Không có hành vi vi phạm thì cũng không có phạt hợp đồng, không có bồi thường thiệt hại.

Quyền tạm ngừng hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại

Quyền tạm ngừng hợp đồng theo thỏa thuận đã ký: Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, do đó khi:

  • Có thỏa thuận về trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tạm ngừng hợp đồng thì sẽ được áp dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Có thỏa thuận về các trường hợp miễn trách nhiệm trong đó có ghi nhận cả việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng thì quy định này sẽ được áp dụng khi thực hiện hợp đồng.

Quyền tạm ngừng hợp đồng theo quy định pháp luật

- Tạm ngừng hợp đồng không phải bồi thường thiệt hại do được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 294 Luật thương mại 2005. Cụ thể:

  • Tạm ngừng hợp đồng do xảy ra sự kiện bất khả kháng.
  • Tạm ngừng hợp đồng do hành vi vi phạm của bên đối tác.
  • Tạm ngừng hợp đồng do quyết định của cơ quan nhà nước.

- Tạm ngừng hợp đồng không phải bồi thường thiệt hại do Bên đối tác vi phạm có những nghĩa vụ thực hiện hợp đồng theo Điều 308 Luật thương mại 2005.

Hợp đồng khi bị tạm ngừng sẽ như thế nào?

  1. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Các hành vi vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng vẫn bị xử lý như bình thường.
  2. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thì các nghĩa vụ phải thực hiện theo hợp đồng sẽ được tạm ngừng. Do đó nếu lý do tạm ngừng trái thỏa thuận hoặc trái luật thì việc phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là rất cao.
  3. Khi hợp đồng bị tạm ngừng bên không đồng ý với việc đối tác tạm ngừng hợp đồng có quyền:
  • Thông báo không đồng ý cho tạm ngừng hợp đồng và yêu cầu đối tác tiếp tục thực hiện hợp đồng.
  • Yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.

Luật sư chuyên về hợp đồng của Luật Sứ Mệnh Vàng luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Liên hệ hotline: 0914.500518

Luật sư chuyên hợp đồng

 

 

 

 

 

 Xem những bài viết liên quan:

Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa soạn thảo như thế nào?

Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa là thỏa thuận của bên đặt gia công và bên nhận gia công về phương thức sản xuất hàng hóa mà bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên, v...


Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa nên có các điều khoản quan trọng sau: Chủ thể giao kết hợp đồng: Hợp đồng cần chi tiết thông tin để xác định chủ thể của hợp đồng, vai trò trong quy trình mua bán hàng h...


Mẫu Hợp đồng nguyên tắc Việt - Anh (Song ngữ) được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness PRINCIPAL CONTRACT “Re: ……………..” Căn cứ Bộ luật Dân sự và Luật thương mại đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kh&oacute...


Mẫu hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thường xuất hiện trước những hợp đồng chính thức, nêu về mặt nguyên tắc các thỏa thuận sẽ được giao kết. Nó là hợp đồng được xem là cơ sở để đôi bên ký kết hợp đồng chính thức....


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb