Mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng chuẩn luật


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                      …, ngày      tháng      năm 20...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HỢP ĐỒNG

KÍNH GỬI:      - ÔNG TRẦN VĂN – GIÁM ĐỐC

                        - CÔNG TY ...

Chúng tôi, CÔNG TY

Mã số thuế

Địa chỉ:

Đại diện:

Là ..... trong hợp đồng …/HDDV ký với Quý công ty ngày     tháng      năm 20...

Xét rằng:

- Căn cứ 1

- Căn cứ 2

Bởi các lẽ trên chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

- Chúng tôi sẽ tạm ngừng thực hiện hợp đồng số …/HDDV từ ngày …

- Các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ được hõan thực hiện trong thời gian tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng số …/HDDV chỉ kết thúc khi: ................

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh chúng tôi mong muốn các bên sẽ có được sự thống nhất để hợp đồng số …/HDDV được triển khai theo đúng mong muốn đề ra ban đầu giữa hai bên.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                           ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (Ký & ghi rõ họ tên)

 

 

Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên quan đến việc tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, do đó thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng rất quan trọng. Khi thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng, bên tạm ngừng phải đảm bảo các điều kiện sau:

✔ Thời gian bắt đầu tạm ngừng phải hợp lý tránh gây thiệt hại cho bên đối tác.

✔ Lý do tạm ngừng phải đúng thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đúng quy định pháp luật nếu các bên không thỏa thuận.

✔ Thời gian tạm ngừng phải cụ thể, ghi rõ ngày kết thúc nếu có, hoặc ghi rõ điều kiện sẽ thực hiện tiếp hợp đồng nếu có.

 

Dịch vụ Luật sư Sứ Mệnh Vàng giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tranh chấp hợp đồng hoặc nó chỉ là một sự kiến phát sinh trong quá trình giải quyết hợp đồng. Bên vi phạm nghĩa vụ vin vào quy định được quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng để giảm thiểu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Do vậy tranh chấp hợp đồng khá phức tạp dẫn đến các bên đôi khi không nắm được định hướng xét xử vụ án nếu thực hiện thủ tục khởi kiện.

Luật sư chuyên về hợp đồng của Luật Sứ Mệnh Vàng luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Liên hệ hotline: 0914.500518

Luật sư chuyên hợp đồng

 Xem những bài viết liên quan:

Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa soạn thảo như thế nào?

Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa là thỏa thuận của bên đặt gia công và bên nhận gia công về phương thức sản xuất hàng hóa mà bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên, v...


Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa nên có các điều khoản quan trọng sau: Chủ thể giao kết hợp đồng: Hợp đồng cần chi tiết thông tin để xác định chủ thể của hợp đồng, vai trò trong quy trình mua bán hàng h...


Mẫu Hợp đồng nguyên tắc Việt - Anh (Song ngữ) được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness PRINCIPAL CONTRACT “Re: ……………..” Căn cứ Bộ luật Dân sự và Luật thương mại đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kh&oacute...


Mẫu hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thường xuất hiện trước những hợp đồng chính thức, nêu về mặt nguyên tắc các thỏa thuận sẽ được giao kết. Nó là hợp đồng được xem là cơ sở để đôi bên ký kết hợp đồng chính thức....


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb